CYBERBOARD Terminal

CYBERBOARD Terminal

Mechkey.store xin giới thiệu bộ sản phẩm mới nhất từ Angry Miao - Cyberboard Terminal.
Các tính năng nổi bật bao gồm :
  • Poly Carbonate màu đen , pre-color material - Vật liệu gốc PC có màu sẵn, không dùng màu nhuộm để đảm bảo độ bền tối đa.
  • Tạ Stainless steel hỗ trợ sạc không dây
  • Hiệu ứng matrix mới chỉ có trên bản Terminal
  • Có 2 phiên bản : Base kit và Bundle.
  • Bundle sẽ bao gồm kiwi switches ( trong suốt) và Keycap Glacier phiên bản Dark - Đã gắn sẵn hết, mua về là gõ.
  • Poly Plate
  • Feet cải tiến từ phiên bản R3
  • MSRP dự tính ngang giá Cyberboard Cloud White R3
  • Group buy tại Việt nam sẽ được mở cùng lúc với các region khác, vào lúc 5.00 PM ngày 29/4/2022 tại Mechkey.store
  • Ship từ HongKong về VN trong tháng 7.

 

Streams 

 Streamer Description Link
Angry Miao Typing clip link
BadSeed Tech Impression link
Long Tran Build Stream link

 

 

 

 

 

 

Typing clip 

This product only available in Vietnam as an agreement between AM and Mechkey.store. Cyberboard and other AM products could not be shipped internationally.