Cách tham gia Group Buy trên Mechkey.store

Cách tham gia Group Buy trên Mechkey.store

1. Thêm sản phẩm group buy vào giỏ hàng, điều chỉnh số lượng và chọn checkout.

 1. Add item to cart

2. Nhập thông tin ship hàng.

2. Enter shipping address.

3. Xác nhận thông tin ship.

(Phí ship các bạn thanh toán với bưu tá khi nhận hàng).

Confirm shipping address.

4. Chọn hình thức thanh toán - Vui lòng chọn Bank Deposit

Thông tin chuyển khoản :

  • Chủ TK : Trần Phúc Sinh
  • STK : 0331000430380 Ngân hàng Vietcombank.

Khi chuyển khoản, ae vui lòng sử dụng cú pháp : tt Order<mã số order> . Ví dụ "tt gb Order MS1002".

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.