Skip to product information
1 of 8

MechkeyStore

SA Oblivion Round 2

Regular price
$50.00 USD
Regular price
Sale price
$50.00 USD
Kit

Round 2 của keyset kinh điển SA Oblivion, bao gồm 2 bộ alpha ASCII hoàn toàn mới và bộ Git mod huyền thoại, mang đến cho ae rất nhiều cách phối.

Giá đến tay ở VN : 

 • Oblivion/ Hagoromo Alpha : 1,150,000 đ / $48
 • Oblivion / Hagoromo ASCII Alpha : 1,200,000 đ / $50
 • Git Modifier :  2, 270,000 đ / $94
 • Oblivion Modifier : 2,350,000 đ / $98
 • Monochorome Modifier : 2,380,000 đ / $99
 • Oblivion / Hagoromo Numpad : 930,000 đ / $39
 • Vim kit : 700,00 đ /  $29
 • Assembly : 730,000 đ / $30.5
 • 40 Bit : 1,780,000 đ / $74
 • Alternative Function : 430,000 đ / $18
 • Alternative Function color: 430,000 đ / $18
 • Arrow : 250,000đ / $10.5
 • 7u Spacebars : 250,000đ / $10.5
 • Space keys: 770,000đ / $32

Giá vnđ  = giá usd trên mechkey.store * 24,000 đ. Anh em nhớ chọn hình thức thanh toán là Bank Deposit.

Thông tin chuyển khoản :  

 • Trần Phúc Sinh
 • STK : 0331000430380
 • Ngân hàng Vietcombank.

  Khi chuyển khoản, ae vui lòng sử dụng cú pháp : tt gb Order<mã số order> . Ví dụ "tt gb Order #1002".

  Cám ơn anh em đã ủng hộ.