Skip to product information
1 of 2

Viendi

Standard Knob

Regular price
$11.00 USD
Regular price
Sale price
$11.00 USD
Color

Solid CNC stainless steel, knurled – durable PVD plating.

 Shipping with Viendi 8L Keyboard Kit

Giá dành riêng cho thị trường Việt Nam : 

  • 208.000 đ / 1 knob.
  • 488.000 đ bộ 3 knob khác với knob đi kèm trong kit chính.