Skip to product information
1 of 21

V7 Studio

Stello 65 Keyboard Kit

Regular price
$245.00 USD
Regular price
Sale price
$245.00 USD
Color
PCB
Plate

This is a group buy for Vietnam Community. International Group buy of Stello 65 will be opened in July 2022.

 Giá tại thị trường Việt Nam :

 • Base kit : 4.790.000 đ
 • Nâng cấp PCB hotswap : + 200.000 đ
 • Nâng cấp Badge brass pvd : + 150.000 đ
 • Nâng cấp tạ brass pvd : + 300.000 đ

Extra :

 • Plate Alu/Fr4/Poly : 550.000 đ
 • Tạ Brass : 900.000 đ
 • Tạ Brass PVD : 1.200.000 đ
 • Badge Top Brass : 200.000 đ
 • Badge Top Brass PVD : 350.000 đ
 • Mạch solder : 1.000.000 đ
 • Mạch hotswap : 1.200.000 đ

Ship hàng vào tháng 9 - 2022 

Base kit bao gồm : 

 • Case nhôm
 • Solder PCB
 • Tạ đồng tùy chọn thiết kế thuyền giấy hoặc thuyền buồm
 • Badge thuyền bằng đồng + badge thuyền acrylic
 • PCB poron foam, gasket poron, bottom feet
 • Alu/Fr4/Poly plate

Bao gồm 5 màu :

 • Silver
 • Olive
 • Red
 • Navy
 • Black

Tính năng chính 

 • Height 18,8 cm
 • Length 32.73 cm
 • Width 11.46 cm 
 • Trọng lượng (bao gồm tạ đồng) 
  • Bao gồm switches và keycaps 1700 g 
  • Không bao gồm switches, keycaps và PCB 1400 g  
 • Góc gõ: 7 độ
 • Gasket Mount
 • Leaf Spring Plate
 • PCB: QMK and VIA Compatible, Solder and Hotswap Variants w/ Unified C3 Daughterboard

Tùy chọn Plate 

 • Plate Alu - flex cut
 • Plate FR4 - flexcut
 • Plate Poly - non flex cut

   Sound test (prototype 1 , không phải bản được chạy chính thức) :


   Build stream